نسخه روزآمد شده سند جامع کاتالیست صنعت نفت رونمایی شد ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
در حاشیه شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌پلاست

نسخه روزآمد شده سند جامع کاتالیست صنعت نفت رونمایی شد

نسخه روزآمد شده سند جامع کاتالیست صنعت نفت با حضور معاونان وزیر نفت در حاشیه شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست رونمایی شد.