سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد

مدیرعامل نیکو طی حکمی سپهر سپهری را که پیش از این مدیر عامل شرکت ملی حفاری بوده، به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران منصوب کرد.