طرح پتروپالایش مهر خلیج فارس به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسید ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

طرح پتروپالایش مهر خلیج فارس به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

مدیر پروژه و عضو هیات مدیره پتروپالایش مهر خلیج فارس گفت: این پتروپالایش که کلنگ آن سال ۱۳۹۹ به زمین خورد، اکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی رسیده است.