طرح مروارید مکران، پیشتاز پروژه‌های برگزیده پتروپالایشگاهی ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طرح مروارید مکران، پیشتاز پروژه‌های برگزیده پتروپالایشگاهی

پتروپالایشگاه مروارید مکران تاکنون نسبت به سایر طرح‌های پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی و مالی است، درحالی که سایر طرح‌ها در مرحله مطالعات بنیادی و طراحی جزئیات هستند.