آغاز مطالعات مهندسی پتروپالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای لاوان ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیرعامل پالایشگاه نفت لاوان آخرین وضع پتروپالایشگاه را تشریح کرد:

آغاز مطالعات مهندسی پتروپالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای لاوان

مدیرعامل پالایشگاه نفت لاوان از آغاز مطالعات مهندسی پتروپالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای نفت لاوان از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و مذاکره با بانک‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح خبر داد.