افزایش تولید نفت ایران از خلیج فارس ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
مدیر عامل شرکت DCI خبر داد:

افزایش تولید نفت ایران از خلیج فارس

مدیر عامل شرکت DCI از اتمام حفاری ۱۰ حلقه چاه میدان سیری خبر داد و گفت: با در تولید قرار گرفتن دهمین چاه پروژه سیری در سکوی نصر۶ این پروژه تکمیل شد و تولید نفت از خلیج فارس افزایش یافت.