پتانسیل بالای ایران در بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۷ آذر ۱۳۹۹

پتانسیل بالای ایران در بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

این مقام مسئول در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگو‌های برتر و موفق ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی، صنعتی، تجاری و اجرایی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی شود.