ایجاد پایگاه داده‌های عمرانی صنعت نفت ضروری است ۱۴ تیر ۱۴۰۱
مشاور اجتماعی وزیر نفت:

ایجاد پایگاه داده‌های عمرانی صنعت نفت ضروری است

مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت: تمرکز اطلاعات طرح‌های عمرانی اجتماعی وزارت نفت در قالب پایگاه منسجم داده‌ای بیش از پیش مورد نیاز است.