آغاز ارزیابی زیست محیطی بیش از ٢٢٠ پروژه جدید شهرداری تهران ۰۲ آبان ۱۴۰۱
معاون پایش اداره کل محیط زیست شهرداری تهران خبر داد

آغاز ارزیابی زیست محیطی بیش از ٢٢٠ پروژه جدید شهرداری تهران

معاون پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران با عنوان "دستورالعمل پیشنهاد و تصویب پروژه‌های جدید شهرداری تهران"، فرایند ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های جدید شهرداری تهران با همکاری اداره کل برنامه و بودجه آغاز شده است.