زیرساخت شبکه ستاد نفت مناطق مرکزی با شرکت‌های تابع یکپارچه‌سازی شد ۱۱ آبان ۱۴۰۱

زیرساخت شبکه ستاد نفت مناطق مرکزی با شرکت‌های تابع یکپارچه‌سازی شد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه ستاد این شرکت با شرکت‌های تابع بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب و انتخاب شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق به‌عنوان نمونه اولیه خبر داد.