کیفیت آب‌های زیرزمینی منطقه ویژه پارس پایش می‌شود ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

کیفیت آب‌های زیرزمینی منطقه ویژه پارس پایش می‌شود

بیست‌وششمین نشست مدیریت محیط زیست منطقه ویژه پارس با دستور کار بررسی پروژه طراحی و اجرای شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.