3 واحد گازی نیروگاه ری وارد مدار تولید شد ۲۷ مهر ۱۴۰۱

3 واحد گازی نیروگاه ری وارد مدار تولید شد

معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری از اتمام تعمیرات و بازدید واحدهای گازی این نیروگاه ری و اتصال به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.