تکمیل خطوط برق فوق‌توزیع شهر ساوه ۰۹ آبان ۱۴۰۱

تکمیل خطوط برق فوق‌توزیع شهر ساوه

مسئول پروژه‌هاي شرکت برق منطقه‌ای باختر از تكميل و اتصال خطوط ارتباطی برق شهر ساوه خبر داد.

صدور قبض برق ۱۲ میلیون تومانی برای پرمصرف ترین تهرانی/ برق ۵۰۰ هزار تهرانی مجانی شد ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

صدور قبض برق ۱۲ میلیون تومانی برای پرمصرف ترین تهرانی/ برق ۵۰۰ هزار تهرانی مجانی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در تابستان سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک پاداش صرفه‌جویی گرفتند و در این بین، برای بیش از ۵۰۰ هزار مشترک با اعمال پاداش صرفه‌جویی، صورت حساب صفر صادر شد.

تولید بیش از 29 هزار مگاوات‌ساعت در نیروگاه طرشت ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

تولید بیش از 29 هزار مگاوات‌ساعت در نیروگاه طرشت

مدیرعامل نیروگاه طرشت از تولید بیش از ۲۹ هزار مگاوات‌ساعت برق طی مرداد ماه امسال در این نیروگاه خبر داد.