پایداری تولید پتروشیمی با افزایش تامین خوراک در پارس جنوبی ۰۷ دی ۱۳۹۹

پایداری تولید پتروشیمی با افزایش تامین خوراک در پارس جنوبی

تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت و پز مصرف می‌کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بی‌شک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در چند سال آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد.