قالیباف از پایان برجام و تعهدات دیگر ایران خبر داد ۱۱ آذر ۱۳۹۹

قالیباف از پایان برجام و تعهدات دیگر ایران خبر داد

نمایندگان مجلس شعار الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده از مصوبه خود که در راستای منافع ملی ایرانیان و همچنین لغو تحریم‌ها و کاهش مشکلات معیشتی مردم است دفاع کردند.