تسهیلات طرح پایانه های گردشگری در دستگاه های کارت خوان ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

تسهیلات طرح پایانه های گردشگری در دستگاه های کارت خوان

صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای دستگاه کارتخوان (POS) می‌توانند از تسهیلات و مزایای بانک گردشگری بهره‌مند شوند.