انتقال ۷۷۰ هزار بشکه نفت خام از پایانه نکا به پالایشگاه تهران ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

انتقال ۷۷۰ هزار بشکه نفت خام از پایانه نکا به پالایشگاه تهران

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: ۷۷۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا – ری از پایانه نفتی نکا به پالایشگاه تهران منتقل شد.