پایانه مرز خسروی به شبکه سراسری گاز متصل شد ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

پایانه مرز خسروی به شبکه سراسری گاز متصل شد

گازرسانی به پایانه مرزی خسروی در نقطه صفر مرزی ایران و عراق به طول ۲۰ کیلومتر در مدت زمان ۲۰ روز را می‌توان یکی از خدمت‌های ماندگار با مدیریت جهادی مسوولان استان کرمانشاه و به خصوص شرکت گاز استان قلمداد کرد.