ایجاد شبکه پایدار آب برای پایانه‌های مرزی کشور در اربعین ۰۱ شهریور ۱۴۰۱

ایجاد شبکه پایدار آب برای پایانه‌های مرزی کشور در اربعین

مشاور وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو تمام زیرساخت‌ها را برای برگزاری آیین راهپیمایی اربعین حسینی فراهم کرده و آمادگی دارد تا شبکه پایدار آب و برق در مرزها را فراهم کند.