تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در پایانه‌های نفتی به‌سرعت در حال اجراست ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در پایانه‌های نفتی به‌سرعت در حال اجراست

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت در بخش منابع انسانی را تبیین کرد و گفت: تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌سرعت در حال اجراست.

موانع و چالش‌های مدیریت عملیات عمومی پایانه‌های نفتی بررسی شد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

موانع و چالش‌های مدیریت عملیات عمومی پایانه‌های نفتی بررسی شد

موانع و چالش‌های مدیریت عملیات عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران با حضور مدیرعامل این شرکت بررسی شد.