بررسی چالش‌های پایانه‌های نفتی ایران در حوزه‌های مهندسی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

بررسی چالش‌های پایانه‌های نفتی ایران در حوزه‌های مهندسی

چالش‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران در حوزه‌های مهندسی و ساختمان و بازرسی فنی و خوردگی فلزات بررسی شد.