پایان‌نامه‌های دانشجویی در راستای رفع مشکلات محیط‌زیست باشد ۱۴ آبان ۱۴۰۱

پایان‌نامه‌های دانشجویی در راستای رفع مشکلات محیط‌زیست باشد

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: امروزه محیط زیست کشور با چالش های زیادی مواجه است بنابراین برای رفع آنها بهتر است پایان نامه های دانشجویی در راستای رفع این مشکلات تعریف شود.