فوول ترین خودروی برقی خوردوان با محور انرژی پاک ۲۷ مهر ۱۳۹۹
خودروی تمام خودران جنرال موتورز

فوول ترین خودروی برقی خوردوان با محور انرژی پاک

جنرال موتورز می گوید اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا اجازه آزمایش خودروهای خودران جنرال موتورز را صادر کرده است و این خودروها بدون حضور راننده انسانی به حرکت درخواهند آمد.