۳۷ میلیارد تومان برای انتقال آب سد ماملو به نیروگاه پاکدشت اختصاص یافت ۰۷ مهر ۱۳۹۸

۳۷ میلیارد تومان برای انتقال آب سد ماملو به نیروگاه پاکدشت اختصاص یافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: در بودجه‌بندی جدید برای اجرای طرح انتقال آب از سد ماملو به نیروگاه شهدای پاکدشت و صنایع پایین دست ۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.