پاندمی کرونا نیز رکورد غلظت گازهای گلخانه‌ای را کاهش نداد ۰۳ آذر ۱۳۹۹

پاندمی کرونا نیز رکورد غلظت گازهای گلخانه‌ای را کاهش نداد

در سال ۲۰۱۹ میلادی غلظت گاز دی اکسید کربن در جو بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی معادل ۴۱۰ بخش در میلیون بود که نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی با غلظت ۴۰۷.۸ بخش در میلیون، افزایش داشته است. روند افزایشی غلظت گاز دی اکسید کربن در جو در سال جاری نیز ادامه داشته است. به گفته متخصصان این سازمان از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون اثر گرمایشی گازهای گلخانه‌ای بر زمین به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است.