پالایشگاه خانگیران سرخس، پایدارترین مجتمع گازی کشور ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

پالایشگاه خانگیران سرخس، پایدارترین مجتمع گازی کشور

مسعود زردویان گفت: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با پایداری تولید نقش بسزایی در عملکرد شرکت گاز ایران ایفا می کند.