بورس انرژی میزبان عرضه ۲۰ هزار تن گاز مایع پارس جنوبی می‌شود ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

بورس انرژی میزبان عرضه ۲۰ هزار تن گاز مایع پارس جنوبی می‌شود

بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه ۲۰ هزار تن گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی متعلق به شرکت ملی گاز ایران است.