عرضه ۱۰ هزار تن بنزین پیرولیز صادراتی در بورس انرژی ایران ۲۳ آبان ۱۴۰۱

عرضه ۱۰ هزار تن بنزین پیرولیز صادراتی در بورس انرژی ایران

بورس انرژی ایران امروز دوشنبه میزبان عرضه ۱۰ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند و ۴ هزار تن گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل است.