تولید دوباره بنزین در پالایشگاه کوردون ونزوئلا ۲۴ تیر ۱۳۹۹

تولید دوباره بنزین در پالایشگاه کوردون ونزوئلا

شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا تولید بنزین در پالایشگاه کوردون به ظرفیت ۳۱۰ هزار بشکه در روز را ازسرگرفت.