تأمین اعتبار برای اجرای همه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی گاز ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

تأمین اعتبار برای اجرای همه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی گاز

مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران از تأمین اعتبار و نقدینگی مناسب برای اجرای همه تعهدهای قانونی و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت گاز در یک سال اخیر خبر داد.

آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
معاون برنامه ریزی وزارت نفت؛

آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سفری یک روزه از صنایع شهرستان های لامرد و مهر در حوزه بالادستی و پایین دستی بازدید کرد و از آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر خبر داد.

افزایش قیمت گاز در انگلیس به‌خاطر کمبود عرضه ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

افزایش قیمت گاز در انگلیس به‌خاطر کمبود عرضه

قیمت گاز در انگلیس به‌خاطر اختلال در جریان گاز نروژ به این کشور و همچنین نگرانی در مورد عرضه گاز روسیه به اروپا افزایش یافت.