آمادگی پالایشگاه های گاز برای گذر از فصل سرد ۲۲ مهر ۱۴۰۱
مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گازعنوان کرد

آمادگی پالایشگاه های گاز برای گذر از فصل سرد

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه های گاز کشور در آمادگی کامل برای گذر از فصل سرد قرار دارند و پیش بینی های لازم برای گذر از پیک زمستان اندیشیده شده است.