تضمین فروش نفت با سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی ۲۸ مهر ۱۴۰۱

تضمین فروش نفت با سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت سیزدهم و وزارت نفت، از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده کردند تا تحریم‌های نفتی بر کشور بی‌اثر شود. با صدور خدمات فنی و مهندسی با سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌توانیم علاوه بر ایجاد بازار فروش، فروش نفت را برای کشورمان تضمین کنیم.