طراحی و ساخت فیلترهای شنی تصفیه آب در پالایشگاه بیدبلند ۲۵ تیر ۱۴۰۱

طراحی و ساخت فیلترهای شنی تصفیه آب در پالایشگاه بیدبلند

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند از طراحی و ساخت فیلترهای شنی تصفیه آب در این مجموعه خبر داد.

خرید سهام پالایشگاه بیدبلند 2 توسط هلدینگ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشتهای یک هلدینگی/قسمت پانزدهم

خرید سهام پالایشگاه بیدبلند 2 توسط هلدینگ

در اختیار گرفتن مدیریت طرح پالایشگاه گاز بیدبلند 2 یکی از مهم ترین اقدام های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس بود. طرحی که اگر این مجموعه مالکیت و مسئولیت اجرایی آن را برعهده نمی گرفت غیر ممکن بود خوش بین ترین متخصصان نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان هم بتوانند انتظار روزی را داشته باشند که این طرح به بهره برداری برسد.