تأمین روزانه ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب خوراک پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
رئیس کارخانه ان‌جی‌ال ۹۰۰ پازنان مطرح کرد

تأمین روزانه ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب خوراک پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس

رئیس کارخانه ان‌جی‌ال ۹۰۰ پازنان با اشاره به شرایط سخت کاری و خطرات موجود به‌دلیل فشار بالای گاز کارخانه ان‌جی‌ال ۹۰۰ پازنان گفت: هم‌اکنون روزانه ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب خوراک پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس را تأمین می‌کنیم.