افزایش ۸۵ درصدی تولید پتروشیمی ایلام در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۱ ۱۱ دی ۱۴۰۱

افزایش ۸۵ درصدی تولید پتروشیمی ایلام در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۱

مدیرعامل پتروشیمی ایلام گفت: افزایش تولید در یک سال منتهی به پایان آبان ۱۴۰۱ حدود ۸۵ درصد بوده است‌.