رکورد شکنی تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع ۱۷ آبان ۱۴۰۱
تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزایش یافت

رکورد شکنی تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع

رکورد تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی در پاییز ۱۴۰۱ شکست، به‌طوری که با وجود افزایش ۱۰ درصدی مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها، مصرف نفت‌کوره در پاییز ۱۴۰۱، ۲۸ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال کاهش یافته است.