صفر شدن صادرات بنزین انگلیس به آمریکا ۲۱ تیر ۱۳۹۹

صفر شدن صادرات بنزین انگلیس به آمریکا

صادرات بنزین انگلیس به آمریکا که ارزش آن در سال گذشته به ۱.۸ میلیارد دلار بالغ شد، در ماه میلادی گذشته به صفر رسید.