بلومبرگ: پالایشگاه‌های اروپا در انتظار ۱۰۰میلیون بشکه نفت ایران به جای روسیه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

بلومبرگ: پالایشگاه‌های اروپا در انتظار ۱۰۰میلیون بشکه نفت ایران به جای روسیه

بلومبرگ با اشاره به این که در پی احیای برجام تولید و صادرات نفت ایران به‌سرعت افزایش خواهد یافت نوشت: پالایشگاه‌های اروپایی که قبل‌ از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام ایران را وارد می‌کردند، از بازگشت نفت ایران به بازار استقبال می کنند.

نخریدن نفت خام روسیه توسط اروپا ۰۷ تیر ۱۳۹۹

نخریدن نفت خام روسیه توسط اروپا

با افزایش قیمت نفت روسیه، پالایشگاه های اروپا به دنبال جایگزینی برای آن می گردند و ترجیح می‌دهند نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یا نفت غرب آفریقا را بخرند.