پیشرفت در ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

پیشرفت در ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه

طرح بلندپروازانه عمان برای ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه با گذشت هفت سال از زمان اعلام آن سرانجام در حال پیشرفت است.