۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب تلف شدن توله یوزها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای پی بردن به دلایل تلف شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده است.