تأمین تجهیزات و اداره صنعت نفت از سوی شرکت‌های داخلی ۳۰ آبان ۱۴۰۱
رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز مطرح کرد

تأمین تجهیزات و اداره صنعت نفت از سوی شرکت‌های داخلی

رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با بیان اینکه ۱۵ سال پیش در نمایشگاه بین‌المللی نفت بیشتر شرکت‌های موجود خارجی بودند، گفت: در دوره اخیر این نمایشگاه شاهد حضور بیش از ۲ هزار شرکت داخلی و تعدادی انگشت‌شمار خارجی بودیم، از این رو تجهیزات صنعت نفت چند سال است که از سوی همین شرکت‌های داخلی و تحت شدیدترین تحریم‌ها تأمین می‌شود.

فراخوان شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تأمین نیازهای شرکت متن ۰۹ آبان ۱۴۰۱

فراخوان شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تأمین نیازهای شرکت متن

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با همکاری شرکت مهندسی و توسعه (متن) نفت اقدام به برگزاری فراخوان برای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌منظور تأمین نیازهای فناورانه این شرکت کرده است.

پارک فناوری نفت و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری تفاهم‌نامه امضا کردند ۱۸ مهر ۱۴۰۱

پارک فناوری نفت و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری تفاهم‌نامه امضا کردند

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری در پژوهشگاه ژنتیک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.