هیئت نفتی نیجریه‌ای نخستین مهمان خارجی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

هیئت نفتی نیجریه‌ای نخستین مهمان خارجی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

در جریان حضور هیئت نیجریایی برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران – نیجریه، هیئتی از این کشور از پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز بازدید کرد.