نقشه راه فعالیت صنعت نفت تا چندماه آینده رونمایی می‌شود ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
معاون وزیر نفت خبر داد:

نقشه راه فعالیت صنعت نفت تا چندماه آینده رونمایی می‌شود

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت بازبینی از رونمایی نقشه راه فعالیت صنعت نفت تا چندماه آینده خبر داد.