فاز نخست پارک علم و فناوری ایرانیان در شهر آیلند آماده بهره برداری است ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

فاز نخست پارک علم و فناوری ایرانیان در شهر آیلند آماده بهره برداری است

فاز اول پارک علم و فناوری ایرانیان (آیلند) به عنوان نخستین پارک علم و فناوری بخش خصوصی کشور در مرحله تکمیل قرار دارد و به زودی آماده بهره برداری می شود.