ساخت پارک‌های پتروشیمی با استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی شتاب می‌گیرد ۲۴ آبان ۱۴۰۱
مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی:

ساخت پارک‌های پتروشیمی با استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی شتاب می‌گیرد

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تملک زمین را برای احداث شهرک‌های تخصصی پتروشیمی زمان‌برترین مورد اعلام کرد و گفت: سرعت احداث پارک‌های پتروشیمی به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از ظرفیت موجود شهرک‌های صنعتی استان‌ها افزایش می‌یابد.

باید مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های پتروشیمی تسهیل شود ۲۲ آبان ۱۴۰۱
نبض انرژی گزارش می‌دهد؛

باید مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های پتروشیمی تسهیل شود

با توجه به‌اهمیت موضوع احداث و توسعه پارک‌های شیمیایی، لازم است وزارت نفت با همکاری سایر نهاد‌ها و بخش‌های مرتبط دولتی و نیز با فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، مسیر ریل‌گذاری برای توسعه پارک‌های شیمیایی را فراهم سازد.