تصویب طرح اقدام برای لغو تحریم‌ها/ایران از پروتکل الحاقی و NPT خارج می شود؟ ۱۱ آذر ۱۳۹۹

تصویب طرح اقدام برای لغو تحریم‌ها/ایران از پروتکل الحاقی و NPT خارج می شود؟

دشمنان فکر نکنند که اگر دست به اقدام تروریستی بزنند بدون پاسخ خواهند بود بخشی از پاسخ مجازات قطعی آنها در خارج از این مجلس و در دستگاه‌های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد که البته این مطالبه مجلس است اما وظیفه مجلس آن است که راه این شهدا برای احیای برنامه هسته‌ای و مسیر پیشرفت و توسعه کشور تقویت شود.