برنامه آمازون برای استفاده از وَن برقی ۲۱ دی ۱۴۰۰

برنامه آمازون برای استفاده از وَن برقی

آمازون اعلام کرده که از سال ۲۰۲۴ هزاران ون برقی Ram ProMaster را خریداری خواهد کرد.