انتظار پتروشیمی‌ها برای اصلاح قیمت‌گذاری خوراک ۱۴ تیر ۱۳۹۹

انتظار پتروشیمی‌ها برای اصلاح قیمت‌گذاری خوراک

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی جلوگیری از زیان دیدن واحدهای تولیدکننده اتیلن و جلوگیری از آسیب دیدن زنجیره ارزش را دلیل اعطای تخفیف ۵ ماهه نرخ خوراک اتان اعلام کرد و گفت: انتظار پتروشیمی ها اصلاح فرمول قیمت گذاری اتان است.