گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد ۱۱ دی ۱۴۰۱

گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد

مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی گفت: جریان گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی بدنبال بازدیدهای انجام شده به دلیل مصرف زیاد و عدم توجه به هشدارها قطع شد.

تمهیدات لازم برای آمادگی شرکت گاز قم در زمستان انجام شد ۲۴ آبان ۱۴۰۱
مدیر بهره‌برداری شرکت گاز قم:

تمهیدات لازم برای آمادگی شرکت گاز قم در زمستان انجام شد

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز قم گفت: تمهیدات لازم برای آمادگی شرکت گاز قم در زمستان پیش‌رو انجام شده است و شهروندان نیز می‌توانند با مصرف بهینه و مناسب، ما را در بهبود خدمت‌رسانی همراهی کنند.