آیا اروپا می‌تواند از انرژی روسیه دست بکشد؟ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

آیا اروپا می‌تواند از انرژی روسیه دست بکشد؟

وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه، اتحادیه را در شرایط کنونی در یک وضعیت شکننده قرار داده‌است؛ از نگاه ناظران، تامین ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی و یک چهارم نفت از سوی مسکو سبب شده جایگزین کردن منابع انرژی روسیه در کوتاه‌مدت کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن برای اروپایی‌ها باشد.